360º

בואו נדבר השאירו פרטים

מיפוי מקיף של מערך השרות והמכירה בארגון לטיפול בנקודות החולשה, העצמת נקודות החזקה ואיתור הזדמנויות חדשות להגדלת הכנסות הארגון.
שרות הדגל שלנו ב- Wiservice הוא היכולת לבחון אובייקטיבית את פעילות הארגון ולייצר תוכנית עבודה מפורטת וישימה לפעולה. המיפוי כולל בחינת תהליכי עבודה, מבנה ארגוני, מתודות ניהול, סביבת עבודה (ארגונומיה), תכנון משאבים וניהול הזמינות, שכר עידוד (מודל תגמול), מדידה ובקרה, עבודת ממשקים, מערכות תומכות, תהליכי גיוס וקליטה, ניהול שיחה, הנעה ליעדים וכמובן איתור הזדמנויות מכירה חדשות. להשגת הממצאים האפקטיביים ביותר, אנחנו נלמד את הארגון לאורכו ולרוחבו על ידי ראיונות עומק, תצפיות והאזנות על רצפת המערך, נלמד את ממשקי העבודה וכל זאת בשיתוף מלא עם הצוות הניהולי. בסיום המיפוי נבנה תוכנית עבודה מפורטת לפעולה להצגת כלל הממצאים שאותרו, ההשלכות העסקיות, המלצות לביצוע והקשר הישיר לרווחיות הארגון. ביחד איתך, נגבש תוכנית עבודה לפעולה להשאת הביצועים, שיפור היעילות והגדלת ההכנסות.
360° הוא הפתרון האולטימטיבי להפוך את העסק שלך לחכם יותר, יעיל יותר ורווחי הרבה יותר.

אבחון ראשוני ללא עלות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם